भूपेन हजारिका के गीतों के कैसेट और रिकार्ड / दिनकर कुमार

Gadya Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

<<पिछला भाग


भूपेन हजारिका के गीतों के कैसेट व रिकार्ड


1938 : कासते कलसी लै जाय रसकी बाई, सेनोला कम्पनी

उलाहरे नाचि बागि होलि वियाफुल

(विष्णुप्रसाद राभा के सहयोग से)


1945 : परहि पूवाते टुलूंगा नावते ।।एच.एम.वी./4ई २५७११

बहु दिनर आगते


1948 : महात्मार महाप्रयाण ।।एच.एम.वी./4ई ७२२८

ओ ओनाली दीपान्विता

सुर नगरीर सुरर कुमार ।।एच.एम.वी./4ई ७८०३


1955 : दोला दोला ।।एच.एम.वी./4ई २५७०७

भांग शिल भांग

लुइतर भूटूंगाई उलाल शिहू ।।एच.एम.वी./4ई २५७०९

जिलिकाब लुइतरे पार ।।एच.एम.वी./4ई २५७१०

रंग किनिवा कोने

एटि फली दूटी पात


1960 : हे कानाई पार कराहे ।।एच.एम.वी./4ई २५७१३

बिहूरेनो बिरिना पात


1962 : मानुहे मानुहर बाबे ।।एच.एम.वी./4ई २५७१४

अस्त आकाशरे

नतून नागिनी तुमि ।।एच.एम.वी./4ई २५७१५

आकाशीगंगा बिसरा नाई

विश्वविजयी नौजवान

(गीतकार : ज्योतिप्रसाद आगरवाला)

लुइतर पाररे आमि डेका लरा ।।एच.एम.वी./4ई २५७१६

(गीतकार : ज्योतिप्रसाद)


1963 : फूट गोधूलिते कपिली खूटित ।।एच.एम.वी./4ई २५७१८

तुमिये मोर कल्पनारे

सियांगरे गलं लोहितरे खामति ।।एच.एम.वी./4ई २५७२०

रूम जुम नेपूर बजाई

डुग डुग डुग डुग डंबरू ।।एच.एम.वी./4ई २५७२३

चिर युगमीया ढौ तुलि


1964 : नतून निमाती नियररे निशा ।।एच.एम.वी./4ई २५७२६

मदाररे फूल हेनो पूजातो नेलागे

नेकांदिबा नेकाांदिबा मोरे नतून कइना ।।एच.एम.वी./4ई २५७२६

जीवनरे कांदोनखिनि

रणवलांत नहऊं ।।एच.एम.वी./७ईपीई१०१९

कत जोवानर मृत्यु होल (चार गीत)

हू हू धूमूहा आहिलेऊ

काहिनी एटि लिखा


1965 : कत जोवानर मृत्यु होल ।।एच.एम.वी./4ई २५७२९

रणक्लांत नहऊं

हू हू धूमूहा आहिले ।।एच.एम.वी./4ई २५७३०

चित्रलेखा चित्रलेखा


1966 : सौ काजल काजल मेघ ।।एच.एम.वी./4ई २५७३१

जीवरे बेउला ओ

(कविता हजारिका के साथ)

आकाशीयानरे ।।एच.एम.वी./4ईईपीई १०२७

आह आह उलाई आह

गांवर तरा गांवे गांवे

(गीतकार : ज्योतिप्रसाद आगरवाला)

ब्रह्मपुत्रर दूटि पार दलंगे ।।एच.एम.वी./५ईपीई ३००६१

धूमूहा नाहिबि

नतून निमाती नियररे निशा

मदाररे फूल हेनो


1976 : विस्तीर्ण पाररे

ओ दिसांमुखर डेकाटि

मई विसारिसों

(गीतकार : निर्मलप्रभा बरदलै)

विक्षुब्ध विश्व कंठई ।।एच.एम.वी./५ईडीई ३०११


1968 : प्रथम नहय द्वितीय नहय ।।एच.एम.वी./ईसीएलपी २३४७


नतून निमाती नियररे निशा

मिठा मिठा बोहागर

नतून नागिनी तुमि

अस्त आकाशेर

मइनाजान मइनाजान

शिवांगर गोधूलि

आकाशीगंगा बिसरा नाई

मदाररे फूल हेनो

चिर युगमीया ढौ तुलि

कलिर कृष्ण बुलि नोजोकाबा1969 : आमि असमिया नहऊं दुखीया ।।एच.एम.वी./4ई २५७३५

मइनाजान मइना जान ।।एच.एम.वी./एन८७०७९

मिठा मिठा बोहागर

दिनबोर मोर सोनर सजात नरले ।।एच.एम.वी./४५एन८७०७३

(रवीन्द्र संगीत)

आमि भाइटी भंटी ।।एच.एम.वी./एन४७०८०

(ऋतुपर्ण शर्मा के साथ)

बोहागी ओ बोहागी ।।एच.एम.वी./4ई२५७३७

(गीतकार : हेमेन हजारिका)

(रुनुमी भट्टाचार्य के साथ)

मई कोहिमारे आधुनिका डालिमी

(रुनुमी भट्टाचार्य के साथ)1970 : चतरै बिहूरे गीत बान्धै ।।एच.एम.वी./ई4एलपी२४६३

सागर तीरत परि रलो

(गीतकार : निर्मलप्रभा भट्टाचार्य)

मई एटी यायावर

सुसुक सामाककै दीपालीजनीये ।।एच.एम.वी./एसईडीई३०२५

(जयन्त हजारिका के साथ)

चित्रलेखा चित्रलेखा

(जयन्त हजारिका के साथ)

एटुकुरा आलसुवा मेघ भांहि जाय ।।एच.एम.वी./एसईडीई३०३१

की करों करों उपाय

मोर मन चातकर1971 : आवेलिर रामधेनु ।।एच.एम.वी./ईसीएलपी३०४३

शीतरे सेमेका राति ।।एच.एम.वी./एसईडीई३०४३

विमूर्त मोर निशाटि

मोर गान हउक

ऑटो रिक्शा चलाऊं ।।एच.एम.वी./एसईडीई३०४५

(जयन्त हजारिका के साथ)1972 : जय जय नवजात बंगलादेश ।।एच.एम.वी./७ईपीई२५०२

तोमार उशाह कंहूवा कोमल

एका-बेंकार बाटेरे

गंगा मोर मां


1973 : बरदैसिला ने सरूदैसिला ने ।।एच.एम.वी./७ईपीई२५१०

(रुनुमी भट्टाचार्य के साथ)

देहि ऐ एई हेन बतरत


1974 : सराये सिकुने ।।एच.एम.वी./४५एन८७१७३

सेनेहीर फटा रिहा

साहब जाय आगते

(मोहम्मद रफी के साथ)

प्रेम प्रेम बुलि ।।एच.एम.वी./७ईपीई२५१८

(गीतकार : लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा)


1975 : सकला टेंगाटि अकले नेखाबि ।।एच.एम.वी./७ईपीई२५२९

सुउच्च पहाडर

बर बरिबा जाय मेनेका (लोकगीत) ।।एच.एम.वी./७ईपीई१२९

आई तोक किहेरे पूजिम

(गीतकार : मुकुल बरुवा)

राधे कला नुबुलिबि मोक (लोकगीत)

ओ मोर गुरुदेव


1976 : मई जोन आजीवन उरनीया मौ

मुक्तिकामी लक्षजनर

शैशवते धेमालिते

भांग भांग शिल भांग ।।एच.एम.वी./ईजीएसटी२६५२

सुन सुन रे सुर बैरी (गीतकार : शंकरदेव)

राइज आजि भावरीया

युवती अनामिका गोस्वामी

स्नेहे आमार शत श्रावनर

गुपुते गुपुते

जिलिकाब लुइतरे पार

मोर एकेटि सुरत

(गीतकार : लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा)

मई एटि यायावर


1977 : सेंदूर सेंदूर फोंटटिये ।।एच.एम.वी./७ईपीई२५४१

मोर मन बाघ

जीवन जोरा ज्यातिये यदि

मई एई माटिरे लरा

(गीतकार : निर्मलप्रभा बरदलै)


1978 : जोनाकी परुवार ।।एच.एम.वी./ईसीएसडी२६५३

(भास्कर दास के साथ)

मई जेतीया एई जीवनर

एंधार कातिर निशाते

(अंजू देवी के साथ)

नामरे कठीया (अंजू देवी के साथ)

ओ काजल बरन कन्या (भास्कर दास के साथ)

तुमि नतून पुरुष

काकिनी तामोलर

(भास्कर दास के साथ)

असम आमार रूपही

कविता आवृत्ति सप्तर्षि


1979 : शारदी रानी तोमार देखों नाम ।।एच.एम.वी./एस/४एसएनएलपी२०१५

आह आह उलाई आह

कपिली कपिली रांढाली सोवाली

मदाररे फूल हेनो

गौरीपुरीया गाभरू देखिलों

प्रतिध्वनि सुनो मई

नेकांदिबा नेकांदिबा मोरे नतून कईना


1980 : महाबाहु ब्रह्मपुत्र ।।एच.एम.वी.

आजि ब्रह्मपुत्र होल

आमि असमिया नहऊं दुखीया

बोहागे माथो एटि ऋतु नहय


1981 : लुइतपरीया डेका बन्धु ।।एच.एम.वी.

नतून नतून साह

महालाई हांसि बोले

तेज दिलों प्राण दिलों

शिहूटो उलोवादि बिहूटि आहिले

तप्त तीखारे अग्निशक्ति

अहो हो महो ओ देशर हके मरों


1982 : जाय व्रत संकल्प भागि ।।एच.एम.वी.

माज निशा मोर

आहिन महीया

आहिल बीन बोरागी

अल्लार बिने केऊ नाई

किनो पखीये (गीतकार : पार्वतीप्रसाद बरुवा)


1983 : मेघे गिर गिर करे ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८१५४

डिफू होल तोमार नाम

बोहाग माथो एटि ऋतु नहय ।।एच.एम.वी.(एस/४५एनएलपी२५५१)

महाबाहु ब्रह्मपुत्र

आजि ब्रह्मपुत्र होल

डुग डुग डग डंबरू

आमि असमिया नहऊं दुखीया

रिम झिम बरखुने

सुसुक सामाककै ।।एच.एम.वी./एसपीएचओ२३०८८

(जयंत हजारिका के साथ)

मई जेन आजीवन

मधुमालती टोपनिजोवा

चित्रलेखा चित्रलेखा

माज निशा मोर

आपन नादे

(जयन्त हजारिका के साथ)

कीनो लीला प्रभु

(जयन्त हजारिका के साथ)

मोर गीतर हेजार श्रोता

लुइतर सोंतत

(जयन्त हजारिका के साथ)

आजि तोक किहेरे पूजिम


1984 : पार्वती प्रसाद बरुवा रचित ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८१५४

ग्यारह गीत

उत्स : ग्यारह गीत ईसीएसडी२६५२/७६ ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८१५५

उत्स ईसीएलपी२३४७ के नौ गीत ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८१५६

तोमार देखों नाम पत्रलेखा


1986 : कत जोवानर मृत्यु होल ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८०३८

अस्त आकाशरे

आकाशीगंगा

एटुकुडा आलसुवा मेघ

हय साहब हय

प्रेम प्रेम बूलि

गंगा मोर मां

नेकांदिबा नेकांदिबा

कलिर कृष्ण

आह आह उलाई आह

मोर गान हउक

शीतरे सेमेका राति

विमूर्त एई रात्रि

1987 : मानुहे मानुहर बाबे ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी२८०८७

बिहुरेनो बिरिना

नेकांदिबा नेकांदिबा

रंग किनिबा कोने

नतून नागिनी तुमि

आकाशीगंगा

फूट गोधूलिते

डुग डुग डुग डंबरू

एटि कलि दूटि पात

चिरयुगमीया ढौ तुलि

कानाई पार करा

तुमिये मोर कल्पनारे

अस्त आकाशर

परहि पुवाते टुलुंगा नावते


1988 : शारदी रानी तोमार नाम ।।एच.एम.वी./एसटीएचवी/२९०९९

आह आह उलाई आह

कपिली कपिली

मदाररे फूल हेनो

गौरीपुरीया गाभरू

प्रतिध्वनि सुनो

नेकांदिबा नेकांदिबा

लुइतपरीया डेकाबन्धु

अहो हो महो हो

महात्माई हासिल बोले

लुइतत भूतूंगाई उलाल शिहू

तेज दिलों प्राण दिलों

लप्त तीखारे अग्नि शक्ति

अग्नियुगर फिरंगति मई

नतून नतून साह

जिकमिक दीवालिर बंति ज्वले

ओ मोर धरित्री आई

मोर मरमे मरम बिसारि जाय

शहीद प्रणामो तोमाक

जीवन सिन्धु बहु बिन्दुरे हय पूर्ण

मोर गातो देखोन

अतीतर बुरंजी

गुइये पोरा तिरासीर


1989 : समयर गति आजि एन. के. ००८

(गीत और संगीत : मणि महन्त)

पिंधिलों कतना माला

(गीतकार : नगेन बोरा, संगीत : भूपेन उजीर)

आजि ईदर महफिलत

(गीतकार : नुरूल हक, संगीत : मोहम्मद हुसैन)

तुमि असमिया

(गीत एवं संगीत : रसानन्द भोगोई)

आमार समाजर

(गीतकार : नगोन बोरा, संगीत : जयन्त नाथ)

पोहर पियासी पाहरि नेजाबा

(गीतकार : नुरूल हक, संगीत : मोहम्मद हुसैन)

आकौ प्रणाम करों

(गीतकार : हीरेन गोहाईं)

ओ सिपारर बान्धै टी सीरीज़/०६०८

सेंदूर सेंदूर

तेजरे कमलापति

आई सरस्वती

अपरूपा अपरूपा


1990 : तुमि होवा मोर घरर लखिमी बोवारी टी सीरीज़ एचएफ़/१२०

ओ सपोन तुमि किय निशा करा आमनि

किय कर तोई अहंकार

मई एटि शिक्षित निवनुवा

धाननि पथारत लखिमी नामिसे

हाविसे जाविसे बांहरे पात

बोहागीर पुवातेई कथा एटि करूं

शोणितपुरर उषाई

(आठों गीतों की रचना : सूर्य हजारिका)

मई आहिसों ।।एच.एम.वी./टीपीएचवी/२८१२४९

अनामिका विदाई

पाहाड भैयामर संगमथलीत

तुमिये मोर कल्पनारे

सुख नाई मोर

कहुंवा वन मोर अशान्त मन

जय वा पराजय (संगीत : हैयन्ती शुक्ल)

ओ मोर प्रिय जयगन (गीत-संगीत : अनिल दत्त)1991 : एई बोहाग ज्वलन्त अरुण आरएए4/९१०९

चराईपुंगर कपौ चराई (संध्या मेनन के साथ)

बिहूरे उरूका निशा (संध्या मेनन के साथ)

जिन्दाबाद नेल्सन मंडेला

सेनेहरे आई (संध्या मेनन के साथ)

रूपही तोर


1992 : गोदावरी नैरे पारर (लता मंगेशकर के साथ)

चयनिका चयनिका (आशा भोंसले के साथ)

गुवाहाटीर कोनो एटा मीठा गोधूलि

बिहूटि बसरि आहिबा

असमी आईरे लालिता पालिता (उषा मंगेशकर के साथ)

उदंग उदंग गा (उषा मंगेशकर के साथ)

भालकै पुनर सोवाजोन (आशा भोंसले)

दूयो मुखा मुखी (लता मंगेशकर के साथ)

बांग्ला गीतों के कैसेट व रिकार्ड


1954 : रेल चले। ओगायेर सीमा नाय ।।एच.एम.वी./जीई२४७१३


1957 : आंका आंका ए पथेर ।।एच.एम.वी./जीई२४८६२

गुम गुम मेघ गरजाय

(हेमन्त मुखर्जी के साथ)1968 : सहस्र जने मोक प्रश्न करे ।।एच.एम.वी./एन८३२७४

तोई काजल काजल दीघि

1969 : विस्तीर्ण दुपारेर ।।एच.एम.वी./४५जीई२५३६९

1971 : ए शहर प्रान्त/गंगा आकार मां ।।एच.एम.वी./४५जीई२५४१६

1976 : साजिए तोपाटि ।।एच.एम.वी.एस/७ईपीई

सुउच्च पाहाडेर

गोपने गोपने

गाव्यगीति ।।एच.एम.वी./ईसीपीएस

(रचना : अजय भट्टाचार्य)

रंगीबा नावरे आमार

1978 : आमि एक यायावर ।।एच.एम.वी./एस/४५

एनएलपी२००७

1974 : विस्तीर्ण दुपारे ।।एच.एम.वी./एस४५

एनएलपी२०१९

1980 : त्रिधारा ।।एच.एम.वी./एल.पी. ईएससीडी२६०५

1989 : स्मृतिर बालूचरे

1990 : स्वर्गेर फोन आलदा

1991 : नदीर नाम भाल बासा

रचनाकार: दिनकर कुमार

अगला भाग >>